Skip to main content

Detekce, prokazatelnost a vizualizace extrémů demografických dat ve statistických souborech

Voženílek, V., Kaňok, J. Tuček, P(2008): Detekce, prokazatelnost a vizualizace extrémů demografických dat ve statistických souborech . Kartografické listy, 16, 2008, 10s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2008
Autoři: