Skip to main content

Datový model mapy – formalizovaný způsob zápisu sestavení mapy z dat GIS

Voženílek, V., Vondráková, A., Brychtová, A. (2013): Datový model mapy – formalizovaný způsob zápisu sestavení mapy z dat GIS .ročník 59/101, číslo 8 Geodetický a kartografický obzor, 182-186s.ISSN 0016-7096 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2013
Autoři: