Creation of DEM by Kriging Metod and Evaluation of Results

Rok vydání
2009
Citace
Svobodová, J., Tuček, P(2009): Creation of DEM by Kriging Metod and Evaluation of Results .Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 10s.