Skip to main content

Comparison of extrinsic and intrinsic visualization methods: explorative eyetracking data analysis

Šašinka, Č., Stachoň, Z., Šašinková, A., Ugwitz, P., Halámková, D., Čeněk, J., Juřík, V. and Popelka, S. (2020) Comparison of extrinsic and intrinsic visualization methods: explorative eyetracking data analysis, 8ICCGIS2020
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2020
Autoři: