Cena dětské kresby Barbary Petchenik

Rok vydání
2001
Citace
Voženílek, V.(2001): Cena dětské kresby Barbary Petchenik .Sborník příspěvků 14. Kartografické konference "Úloha kartografie v geoinformační společnosti Plzeň, ZČU Plzeň, CD-ROMs.