Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Vydavatelství:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání
2012
ISBN:
978-80-244-3205-2
Počet stran:
126
Citace
Vondráková (2012): Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Publikace popisuje problematiku autorského práva v kartografii a geoinformatice v České republice. Úvodem do problematiky je hodnocení národního a mezinárodního kontextu v souvislosti s historickým vývojem autorsko-právní ochrany ve světě i v českých zemích, dále je proveden rozbor nejdůležitějších legislativních opatření a klíčových národních a mezinárodních dokumentů. Práce obsahuje komentář pramenů autorského práva a rozbor konkrétních aplikací autorsko-právních opatření v oblasti kartografie a geoinformatiky. Je popsána ochrana státního mapového díla, státem poskytovaných dat a datových vrstev i ochrana produktů kartografie a geoinformatiky v komerční sféře. Stěžejní část práce představují ilustrační případy porušování a možnosti uplatňování legislativní ochrany autorských děl.