Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice

Vydavatelství:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rok vydání
2013
ISBN:
ISBN 978-80-244-3464-3
Počet stran:
144
Citace
Voženílek, V., Michalík, J., Brychtová, A., Vondráková, A.(2013): Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice . Univerzita Palackého v Olomouci, 144s.ISBN 978-80-244-3464-3

Atlas činnosti speciálně pedagogických center v České republice představuje ojedinělý publikační titul s výsledky unikátního průzkumu služeb těchto školských poradenských zařízení. Na základě realizace cílů projektu ESF OP VK Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb proběhl v roce 2011 ve většině speciálně pedagogických center sběr informací mapující každý kontakt daného centra s klientem. V Atlasu jsou představeny získané poznatky o územních aspektech infrastruktury,