Aproximace Langevinovou funkcí

Rok vydání
2009
Citace
Marek J., Tučková, M., Tuček P(2009): Aproximace Langevinovou funkcí . Forum Statisticum Slovacum 3/2009, 10s.