Analýza pohybu populace

Rok vydání
2009
Citace
Vondráková, A.(2009): Analýza pohybu populace .Sborník referátů z konference GISáček 2009 VŠB-TU Ostrava, s.