Accuracy and precision of fixation locations recorded with the low-cost Eye Tribe tracker in different experimental set-ups

Vydavatelství:
Journal of Eye Movement Research
Rok vydání
2015
Počet stran:
24
Citace
Ooms, K., Dupont, L., Lapon, L., & Popelka, S. (2015). Accuracy and precision of fixation locations recorded with the low-cost Eye Tribe tracker in different experimental set-ups. Journal of Eye Movement Research, 8(1), 1-24.

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise