A comparison of the performance on extrinsic and intrinsic cartographic visualizations through correctness, response time and cognitive processing.

Rok vydání
2021
Citace
Šašinka Č, Stachoň Z, Čeněk J, Šašinková A, Popelka S, et al. (2021) A comparison of the performance on extrinsic and intrinsic cartographic visualizations through correctness, response time and cognitive processing. PLOS ONE 16(4): e0250164. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250164

Autoři:

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise