Skip to main content

Transformace sektoru služeb na území ČR

23. 10. 2004
—  23. 10. 2006
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GA ČR
Zapojení pracovníci:

Projekt Katedry geografie PřF UP a Geografického ústavu MU Brno.
Věnuje se analýze transformačního procesu v sektoru služeb (modelové území Moravy), kvantitativní analýza kapacitních ukazatelů a mobilitě obyvatelstva za službami v nových podmínkách sektoru služeb. 
Vliv velkoplošných maloobchodních jednotek na formování zázemí středisek