Skip to main content

Identifikace hydrofyzikálních vlastností způsobujících gravitačně podmíněné proudění v porézních m.

23. 10. 2008
—  23. 10. 2010
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    GAČR 526/08/1016
Zapojení pracovníci:

Cílem projektu je identifikovat podmínky, při kterých dochází ke vzniku preferenčních drah při proudění kapaliny v porézním materiálu a stanovit prahovou výšku kapalinného tělesa, jejíž překročení vyvolá destabilizaci distribuce kapaliny v porézním tělese. Bude testován vliv těchto parametrů: efektivní poloměr póru, kontaktní úhel mezi pevnou, kapalnou a plynnou fází, intenzita infiltrace kapaliny, objem kapaliny v porézním materiálu. Experimentální metody: vizualizace proudění kapaliny v porézním materiálu, měření volné drenáže z porézního materiálu, separace hydrogramu odtoku na dvou malých povodích při monitorovaném dešti, tenzometrickém tlaku půdní vody a objemu vody v půdě. Počítačová simulace transportu kapaliny v porézním materiálu bude prováděna na třech úrovních. Makroskopická: Richardsova rovnice založená na kontinuálním modelu. Mikroskopická: celulární automaty. Mezoskopická: simulace v rámci síťového popisu (teorie perkolace).