Skip to main content

Geomorfologický výzkum a přírodní hazardy v jižní části česko-slovenského pomezí

23. 10. 2004
—  23. 10. 2005
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    MŠMT ČR 071/2004
Zapojení pracovníci:

Projekt dvoustranné mezinárodní spolupráce Slovensko (UK Bratislava) a ČR (UP Olomouc). Stanovené cíle projektu:
* Sjednocení datových sad a geoinformačních zdrojů na obou stranách hranice,
* Geomorfologická analýza nad společným DMR,
* Hodnocení parametrů říční sítě a její vývoj,
* Přírodní hazardy na obou stranách hranice s důrazem na erozi zemědělských ploch.