Pracovní pozice na Zlínském kraji

Zaměstnanec oddělení správy aplikací a podpory uživatelů
Název územního samosprávného celku: Zlínský kraj
Druh práce: Správa aplikací a technická podpora uživatelů systému DTM a GIS
Vykonávaná činnost:  – podílí se na tvorbě a rozvoji Digitální technické mapy Zlínského kraje (DTM ZK);
podílí se na správě a rozvoji geografického informačního systému (GIS);
podílí se na kontrole a importu dat DTM do IS DTM ZK;
spolupracuje při metodické činnosti v oblasti DTM ZK.
Místo výkonu práce: Pracoviště Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Předpoklady stanovené pro vznik pracovního poměru úředníka: Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti: Podmínkou:
vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného zaměření;
znalost práce v geografických informačních systémech;
schopnost systémového, analytického a koncepčního myšlení;
dobré komunikační schopnosti a tvůrčí přístup, schopnost řešení konfliktů, samostatnost, iniciativa, flexibilita, zodpovědnost.
Výhodou:
vysokoškolské vzdělání v oboru geoinformatika, geodezie, geografie.

Více informací na stránkách Zlínského kraje