Pracovní nabídka na zeměměřickém úřadě

Zeměměřický úřad Praha bude na svém odboru v Pardubicích nabízet na začátku roku 2022 pracovní pozici Správce geografické databáze Základní topografické mapy 1 : 5 000 (dále ZTM 5).
Naší snahou je zajistit za odcházejícího pracovníka odpovědného za geografickou databázi ZTM 5 kvalifikovaného nástupce. V tomto roce plánujeme zahájit určitou formu spolupráce s případným uchazečem o zajímavé zaměstnání, proto bychom rádi náš záměr již v předstihu zveřejnili a nabídli budoucím absolventům vaší univerzity.
 
Cílem spolupráce s adeptem před nástupem do zaměstnání v roce 2022 je seznámení s databází a technologií tvorby mapy v měřítku 1 : 5 000 a zajistit potřebné znalosti a dovednosti k převzetí úlohy správce databáze tak, aby nebyla narušena kontinuita výrobních procesů.
 
V této souvislosti bychom mohli již v tomto roce 2021 nabídnout i možnost absolvování studijní praxe u našeho odboru a též i možnost zaměstnání na plný či částečný pracovní úvazek při studiu, a to dle dohody a možností, již před nástupem na výše zmiňovanou pracovní pozici.