Pozvánka na MMK konferenci 2019 / Cena Wernera von Siemense

Vážení PhD. studenti, vážení akademičtí pracovníci.

Aktuálně byl zpuštěn příjem přihlášek na jubilejní*/Mezinárodní
Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019
Příjem přihlášek: http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni

Uzávěrka přihlášek: *do 9. 12. 2019*

Termín: 16. – 18. 12. 2019

Vložné: Kč 1900 (EUR 79)

Instrukce pro formátování textu k publikování:
http://www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky

Vybrané texty budou nad rámec konferenčního sborníku publikovány
journalu AD ALTA, ISSN 1804-7890 vedeném ve Web of Science (ESCI).

Rádi bychom Vás současně informovali o 22. ročníku soutěže o */Cenu
Wernera von Siemense 2019/*, která je zveřejněna v rámci Mezinárodní
Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019.

Nejlepší diplomové a disertační práce

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů
předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů
AV. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a
vědě. Kromě ocenění získávájí vítěžové také finační odměnu. Chcete se
také stát držiteli prestižního ocenění?

Uzávěrka pro podání návrhů: *do 15. 11. 2019*

Pro bližší informace viz zde: http://www.masarykovakonference.cz/oceneni

Příjem přihlášek:
https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens/soutezni-kategorie/studenti.html

Více: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html