O cenu děkana 2020

Minulý týden se konala tradiční soutěž Přírodovědecké fakulty “O cenu děkana”, kde studenti před odbornou porotou prezentují svoje bakalářské, magisterské nebo disertační práce. Zástupci naší katedry se tradičně umístili na těch nejvyšších příčkách! 

V bakalářské sekci se na 3. místě umístila Petra Ďuriančíková. Magisterskou sekci vyhrál se svou prací Bc. Přemysl Dratva a třetí místo obsadila Bc. Barbora Kočvarová. Doktorskou sekci ovládli na prvních dvou místech Mgr. Radek Barvíř a Mgr. Markéta Beitlová. Posterovou sekci doplnili rovněž na prvních dvou místech Magdalena Kuchejdová a Jakub Žejdlík. 

Gratulujeme a děkujeme!