Nový mezinárodní projekt pod vedením katedry geoinformatiky

Ve speciální výzvě programu Erasmus+ v oblasti partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání byla schválen projekt dr. Pászta s prof. Voženílkem s názvem Transferring contact, technology- and field-based education to digital: methods and tools for geosciences training (č. 2020-1-CZ01-KA226-HE-094425). V příštích dvou letech máme v plánu prozkoumat možnosti digitálních technologií pro přenesení výukových aktivit, které jinak vyžadují fyzickou přítomnost studentů (např. geoinformatická cvičení, technologická školení, exkurze), do „virtuální“ formy umožňující zachovat kvalitu kontaktní výuky.

Konkrétně se bude zaměříme na tyto oblasti:

1) contact training in terms of hands-on lectures and practical exercises that need supervision
2) contact training requiring demonstrations on physical equipment and device training
3) field- and place-based geography education (field mapping and excursions).

V mezinárodního projektu jsou partnery:

  • University of Turku (Finsko) – pedagogicko-didaktické aspekty geověd
  • NTNU Trondheim (Norsko) – technologické aspekty a VR
  • Ruhr-Universitaet Bochum (Německo) – geografie a DPZ
  • TUWien (Rakousko) – aspekty geovizualizace

Naše katedra zajišťuje geoinformatické aspekty a bude facilitátorem veškerých činností. Pro studenty každé zúčastněné univerzity jsou v projektu každý cyklus 4 volná místa. Oficiálně se začíná v červnu 2021.

V průběhu semestru přineseme více informací.