Skip to main content

Nový článek o softwaru Orange

21.3.2024

Objevte sílu softwaru Orange pro dolování dat ve spojení s ArcGIS Pro ve vzdělání!
Nenechte si ujít nový článek od doc. Dobešové, který zkoumá výhody a potenciální aplikace softwaru Orange při zpracování prostorových dat. Chcete se dozvědět více? Článek si můžete přečíst zde: https://doi.org/10.1002/cae.22735

Discover the power of Orange software for data mining in conjunction with ArcGIS Pro in education!
Don’t miss out on the new article by Dr. Dobešová, which explores the benefits and potential applications of Orange software in processing spatial data. Want to learn more? You can read the article here: https://doi.org/10.1002/cae.22735