Jak vycestovat na zahraniční stáž

Možnosti jak vyjet na zahraniční stáž lze rozdělit do dvou oblastí. První oblast (projekt CEEPUS a program ERASMUS) je pro studenta značně jednodušší, protože jsou přímo nabízena předem dohodnutá místa na zahraničních pracovištích a student si musí dohodnou a zařídit minimum záležitostí. Nabízí se ale také mnoho dalších možností (např. Finanční mechanizmy EHP/Norska, výběrová řízení PřF UP, kraje nebo města), kdy student postupuje již od začátku zařizování zahraniční stáže samostatně, včetně výběru konkrétního pracoviště.

ERASMUS

Erasmus je program EU, který podporuje spolupráci mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

 • Doba pobytu

  3-10 měsíců v závislosti na konkrétní smlouvě se zahraničním pracovištěm.

 • Financování

  Odlišné pro každý stát, cca 200 – 500 EUR na měsíc (ubytování, doprava, stravování), nad rámec této částky si student hradí vše ze svého.

 • Pro koho

  Studenti 2. – 5. ročníku (nutné uzavřít 2. semestr studia).

  Studium na domácí univerzitě neodpadá, nutné přizpůsobit učební plán, obvykle se však studium neprodlužuje ani nepřerušuje.

 • Studium

  V rámci programu ERASMUS je nutné skládat v zahraniční zkoušky nebo zápočty, předmětu absolvované v zahraničí jsou následně na základě žádosti uznávány na UP (např. jako C předměty).

 • Přihláška

  Zájemci vyčkají na výběrové řízení, které probíhá vždy na začátku roku (leden, únor). Z přehledu pracovišť jsou každoročně nabízeny všechny s uvedeným počtem studentů a měsíců pobytu. Součástí přihlášky je životopis a „motivační dopis“ (oboje v angličtině), ve kterém student uvede proč chce student vyjet do zahraničí, proč si vybral dané pracoviště, případně které kurzy by chtěl v průběhu studia navštěvovat, které projekty ho na pracovišti zajímají (viz. webové stránky jednotlivých pracovišť). Následuje krátký ústní pohovor, rovněž v cizím jazyce. U německy mluvících zemí je povolena němčina.

 • Další informace

  http://www.naep.cz
  http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a-sluzby/zahranicni-styky/program-celozivotniho-uceni-erasmus

CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko,Slovensko, Slovinsko, Srbsko; spolupracuje též Priština-Kosovo. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol (každoroční nabídka KGI) nebo individuálně (jako tzv. freemover). V případě individuální aktivity student sám vybírá zahraniční pracoviště a sám si také vyřizuje potřebné dokumenty. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.dzs.cz.

 • Doba pobytu

  Obvykle 3 měsíce.

 • Financování

  Odlišné pro každý stát, cca 9 000,- na měsíc (ubytování, doprava, stravování), nad rámec této částky si student hradí vše ze svého.

 • Pro koho

  Studenti 2. – 5. ročníku (nutné uzavřít 2. semestr studia).

  Studium na domácí univerzitě neodpadá, nutné přizpůsobit učební plán, obvykle se však studium neprodlužuje ani nepřerušuje.

 • Studium

  V rámci projektu CEEPUS není nutné skládat v zahraniční zkoušky nebo zápočty, po absolvování předmětu v zahraničí je však možné žádat o jejích uznání na UP (např. jako C předměty)

 • Přihláška

  Zájemci vyčkají na výběrové řízení, které probíhá vždy na začátku akademického roku (říjen). Z přehledu pracovišť jsou každoročně nabízeny pouze některé z nich (ty které dostane KGI přidělené). Součástí přihlášky je životopis a „motivační dopis“ (oboje v angličtině), ve kterém student uvede proč chce student vyjet do zahraničí, proč si vybral dané pracoviště, případně které kurzy by chtěl v průběhu studia navštěvovat, které projekty ho na pracovišti zajímají (viz. webové stránky jednotlivých pracovišť). Následuje krátký ústní pohovor, rovněž v cizím jazyce. U německy mluvících zemí je povolena němčina.

 • Další informace

  http://www.dzs.cz
  http://ceepus.info

Mobility – PřF UP

Každoročně (obvykle listopad) vypisuje děkan PřF UP výběrové řízení na zahraniční pobyty studentů. Granty jsou vypisovány za účelem studentských výzkumných a nikoliv studijních stáží. Lze žádat o pobyty v délce 1-3 měsíců, maximální částka na jeden měsíc je 10 000 Kč. Pobyt si student na vybraném zahraničním pracovišti domlouvá individuálně. O výběrovém řízení jsou studenti vždy informování na webu PřF a KGI.

Další možnosti

Obecně je možné v průběhu studia vycestovat do zahraničí mnoha způsoby. Granty na zahraniční pobyty vypisuje příležitostně město Olomouc nebo případně Olomoucký kraj. Ze stálých nabídek lze zmínit například Finanční mechanizmy EHP/Norska. U většiny projektů platí, že vyřizování je plně v režii studenta. Katedra případně zajišťuje doporučující dopisy apod.

www.naep.cz
www.dzs.cz
www.kr-olomoucky.cz

Zážitky

“První věta, kterou se v Řecku naučíte je: Epomene stasi…, což znamená příští zastávka je. Další challenge je naučit se název zastávky, kde máte vystoupit. Průvodce píše, že do Kallithey je to hodinu a půl – zapomněl však uvést, že je nutné počítat s časem na zorientování se v jízdních řádech a vůbec celém systému Thessalonického MHD. Celkem nám cestování zabralo tři hodiny”

Půjčovna aut
já: v kolik hodin zítra otvíráte?
prodejce: mezi 9 a 10 hodinou – podle toho jak se probudím (přišel o půl 11)
(Alžběta brychtová, Thessaloniki)

“Porovnávat zázemí (ubytovací, kulturní, sportovní) českých a norských vysokých škol je skoro nemožné. Celé studium by nestačilo, aby člověk využil všechny zdejší nabídky pro studenty.” (Jan Kubeček, Trondheim)

“Na UPV máte co chcete. Ve škole stály 2 Porsche s logem UPV, které jsou určeny pro studenty co holdují automobilovým závodům, v přístavu je pak univerzitní katamarán. Mezi budovami stojí stíhačka, vrtulník nebo třeba parní lokomotiva. V areálu je asi 7 fotbalových hřišť, kurty na beachvolejbal, tenis, padel (obdoba liného tenisu), horolezecká stěna, cyklistický ovál. … Sochy jsou jen z papíru, dřeva a polystyrenu, stojí prakticky v každé druhé ulici. Celé ulice se na ně skládají a snaží se připravit během roku co nejhezčí Fallu. Poslední den Fallas se pak sochy spálí, to nás teprve čeká. Jinak teď je ohňostroj už 2x denně, ve dne 10ti minutová Mascleta, v noci pak velký cca 30minutový ohňostroj. A do toho plno akcí, všude milión lidí..prostě paráda – to jsou Fallas, největší valencijský svátek.” (Rostislav Nétek, Valencie)