Jak vycestovat na zahraniční stáž

Možností, jak v průběhu studia vycestovat na zahraniční stáž je několik, avšak nejčastější variantou je studijní stáž v rámci programu ERASMUS+. 

ERASMUS+

Erasmus+ je program EU, který podporuje spolupráci mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání. Všechny podrobné a aktuální informace naleznete na stránkách Zahraničního oddělení UP (https://iro.upol.cz).

 • Doba pobytu

  standardně 3-12 měsíců v závislosti na konkrétní smlouvě se zahraničním pracovištěm v každém cyklu studia

 • Financování

  Odlišné pro každý stát, cca 400 – 550 EUR na měsíc (ubytování, doprava, stravování), nad rámec této částky si student hradí vše ze svého. U západních nebo severských států je potřeba počítat s vyššími výdaji. Výše stipendia se může lišit každý akademický rok, její aktuální výši najdete na webu naerasmusplus.cz.

 • Pro koho

  Studenti 2. – 5. ročníku (nutné uzavřít 2. semestr studia), na vybraných pracovištích akceptují také studenty doktorského studia.

  Studium na domácí univerzitě neodpadá, je tedy nutné přizpůsobit učební plán, obvykle se však studium neprodlužuje ani nepřerušuje.

 • Studium

  V rámci programu ERASMUS je nutné skládat v zahraniční zkoušky nebo zápočty, předmětu absolvované v zahraničí jsou následně na základě žádosti uznávány na UP (např. jako C předměty). Nově je pro studenta povinností nechat na základě žádosti uznat minimálně jeden předmět v kategorii A nebo B (viz aktuální směrnice děkana PřF).

  Student má možnost v rámci každého studijního cyklu (Bc., Mgr., Ph.D.) absolvovat studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v celkové délce 12 měsíců v libovolné kombinaci obou kategorií pobytu

 • Přihláška

  Zájemci vyčkají na výběrové řízení, které probíhá vždy na začátku roku (leden, únor). Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace https://erasmusplus.upol.cz. Z přehledu pracovišť, se kterými má katedra uzavřenou smlouvu, jsou každoročně nabízeny všechny s uvedeným počtem studentů a měsíců pobytu. Součástí přihlášky je životopis a „motivační dopis“ (oboje v angličtině), ve kterém student uvede proč chce student vyjet do zahraničí, proč si vybral dané pracoviště, případně které kurzy by chtěl v průběhu studia navštěvovat, které projekty ho na pracovišti zajímají (viz. webové stránky jednotlivých pracovišť). Následuje krátký ústní pohovor, rovněž v cizím jazyce. U německy mluvících zemí je povolena němčina.

 • Další informace

  Zahraniční stáže jsou v rámci katedry administrovány doc. Burianem. V případě zájmu o zahraniční studijní pobyt se obraťte na něj. 

  http://www.naep.cz

DALŠÍ MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ

 • Mobility – Přf UP

  Další z možných zdrojů financování zahraničích stáží jsou stipendia poskytnutá z rozpočtu Přírodovědecké fakulty. Granty jsou vypisovány obvykle za účelem studentských výzkumných a nikoliv studijních stáží. Lze žádat o pobyty v délce 1-3 měsíců, maximální částka na jeden měsíc je obvykle 10 000 Kč. Pobyt si student na vybraném zahraničním pracovišti domlouvá individuálně. O výběrovém řízení jsou studenti vždy informování na webu PřF a KGI.

 • CEEPUS

  Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Katedra geoinformatiky byla v letech 2007-2020 členem rozsáhlé partnerské sítě „Applied geoinformatics“, která však nebyla pro rok 2021/2022 finančně podpořena. Výjezdy v rámci této sítě jsou tak v tuto chvíli možné pouze bez finanční podpory. Stáže v rámci programu CEEPUS jsou realizovány především doktorandy a zaměstnanci katedry. Po diskuzi je možné uskutečnit také studentský výjezd. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.dzs.cz nebo http://ceepus.info.

 • Ostatní možnosti

Granty na zahraniční pobyty vypisuje příležitostně město Olomouc nebo případně Olomoucký kraj. Ze stálých nabídek lze zmínit například Finanční mechanizmy EHP/Norska. U většiny projektů platí, že vyřizování je plně v režii studenta. Katedra případně zajišťuje doporučující dopisy apod.

PARTNERSKÉ INSTITUCE ERASMUS+

STŘEDNÍ EVROPA

🇸🇰 Slovensko

 • Bratislava (Slovenská technická univerzita v Bratislave) – www.stuba.sk
  • Fakulta informatiky a informačných technológií – www.fiit.stuba.sk
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 5 měsíců
 • Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) – www.upjs.sk
  • Ústav geografie – geografia.science.upjs.sk
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 5 měsíců
  • stupeň studia: bakalářské, magisterské, doktorské

🇵🇱 Polsko

 • Wrocław (University of Wroclaw) – www.uni.wroc.pl
 • Poznań (Adam Mickiewicz University in Poznań) – Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Lublin (Maria Curie-Skłodowska University) – www.umcs.lublin.pl
  • Faculty of Earth Sciences and Spatial Management – www.geografia.umcs.lublin.pl
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
  • stupeň studia: bakalářský, magisterský
 • Krakov (Universitet Pedagogiczny) – www.bwm.up.krakow.pl
  • Institut Geografii – geografia.up.krakow.pl
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 5 měsíců
  • stupeň studia: bakalářský, magisterský, doktorský
 • Krakov (AGH University of Science and Technology) – www.agh.edu.pl/en
  • Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 5 měsíců
  • stupeň studia: bakalářský, magisterský, doktorský

🇦🇹 Rakousko

 • Vídeň (Vienna University of Technology) – www.tuwien.ac.at
  • Department of Geodesy and Geoinformation – geo.tuwien.ac.at
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
  • stupeň studia: magisterský
 • Villach (Carinthia University of Applied Sciences) – www.fh-kaernten.at
  • obory Geoinformation and Environment a Spatial Information Management – www.fh-kaernten.at/en/geo
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
  • stupeň studia: bakalářský, magisterský

🇩🇪 Německo

🇭🇺 Maďarsko

 • Budapešť (Eötvös Loránd University) – www.elte.hu
  • Department of Cartography and Geoinformatics – lazarus.elte.hu/index-e.html
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 5 měsíců
  • stupeň studia: bakalářské, magisterské, doktorské
 • Szeged (University of Szeged) – www.u-szeged.hu/english
  • Department of Physical Geography and Geoinformatics – www.geo.u-szeged.hu/english
  • výuka pro studenty ERASMUS probíhá v zimním semestru
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
 • Debrecen (University of Debrecen) – www.unideb.hu/en
  • Institute of Earth Sciences
  • počet studentů: 2 (bakalářské, magisterské), 1 (doktorské), délka pobytu: 6 měsíců
  • stupeň studia: bakalářské, magisterské, doktorské

JIŽNÍ EVROPA

🇪🇸 Španělsko

 • Valencie (Universitat Politècnica de València) – www.upv.es
  • Subject: Earth Science
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
 • Castelló de la Plana (Universitat jaume I) – ujiapps.uji.es
  • Subject: Information and Comunication Technologies (ICTs)
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 6 měsíců
  • stupeň studia: bakalářské

🇬🇷 Řecko

 • Soluň (Aristotle University of Thessaloniki) – www.auth.gr
  • School of Rural and Surveying Engineering
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
  • stupeň studia: bakalářský, magisterský, doktorský

🇹🇷 Turecko

 • Istanbul (Yildiz Technical University) – www.yildiz.edu.tr
  • Department of Geomatic Engineering – www.hrm.yildiz.edu.tr
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
  • stupeň studia: bakalářský, magisterský, doktorský

SEVERNÍ EVROPA

🇳🇴 Norsko

 • Trondheim (Norwegian University of Science and Technology) – www.ntnu.edu
  • Department of Civil and Transport Engineering – www.ntnu.edu/bat
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
  • stupeň studia: magisterský

🇸🇪 Švédsko

 • Gävle (University of Gävle) – www.hig.se
  • počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
  • stupeň studia: bakalářský

🇫🇮 Finsko

🇪🇪 Estonsko

 • Tartu (University of Tartu) – www.ut.ee/en
  • Department of Geography, Chair of Geoinformatics and Cartography – www.geograafia.ut.ee/en
  • počet studentů: 2, délka pobytu: až 10 měsíců
  • stupeň studia: bakalářský, magisterský

ZÁPADNÍ EVROPA

FR Francie

  • Paříž (Ecole Nationale des Sciences Géographiques) – https://www.ensg.eu/
   • počet studentů: 2, délka pobytu: 10 měsíců
   • stupeň studia: bakalářský, magisterský

PARTNERSKÉ INSTITUCE SÍTĚ CEEPUS

  • Jagiellonian University in Cracow (Institute of Geography and Spatial Management, GIS Laboratory)
  • University of Salzburg (Department for Geoinformatics – Z_GIS)
  • University of Zagreb (Faculty of Geodesy, Chair of Geoinformation Science)
  • University of West Hungary (Faculty of Geoinformatics)
  • University of Debrecen (Department of Physical Geography and Geoinformatics)
  • University of Pécs (Institute of Geography and Earth Sciences)
  • West University of Timisoara (Department of Geography)
  • BABES BOLYAI” UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA (Faculty of Geography)
  • Belgrade University (Faculty of Mining and Geology, Remote Sensing Center)
  • Bulgarian Academy of Sciences (Faculty of Mining and Geology, Remote Sensing Center)
  • University of Novi Sad (Department of Geography, Tourism and Hotel Management)