Skip to main content

Mgr. Stanislav Grill

Doktorand (interní)

Telefon: +420 389 032 335
Email: sgrill@prf.jcu.cz
Kancelář číslo: XX
Konzultační hodiny: domluva přes email

ORCID

Vědecké zaměření:
Environmentální geoinformatika, prostorové analýzy v GIS
 • Externí doktorand

  Současné domovské pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta,  Katedra biologie ekosystémů

  Vzdělání:

  • Mgr studium: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (téma DP: Algoritmické základy Základní mapy ČR)
  • Erasmus (6 měsíců): ITC Enschede (University of Twente)
 • 2010 – současnost, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie ekosystémů

  Participace na projektech:

  • GAČR P504/12/1218 „Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiverzitu terestrických a vodních ekosystémů“
  • BarkBeedet – Včasná indetifikace stromů napadených lýkožroutem smrkovým s využitím dronů (INTEREG – Spolu s TH Degendrof)
  • Záchranný program na ochranu sýčka obecného – projekty ATHENE, Zachraňme sýčka (spolu s AOPK)
  • Účast na projektech katedry ve spolupráci NP Šumava (mapování, GIS)
 • Základní předměty pro studenty na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

  • GIS I.  (základní GIS kurz napříč fakultou)
  • GIS II pro učitele (navazující GIS kurz – prostorové analýzy, modelování)
  • GIS II. (navazující GIS kurz – prostorové analýzy, modelování)
  • Geoinformatika a kartografie (základy GIS + mapové výstupy pro sudenty učitelství)
  • Praktické cvičení z Geografie 1 (seminář primárně pro učitelské kombinace – prostorová data, různé nástroje a možnosti využití ve výuce)
  • Praktické cvičení z Geografie 2 (seminář primárně pro učitelské kombinace – prostorová data, různé nástroje a možnosti využití ve výuce)
   
 • Trvání Název Zdroj
 • Rok Kategorie Název