Skip to main content

Laserové skenování v zemědělství

19.3.2024

Přednedávnem byl zveřejněn nový článek, který přímo propojuje různé obory výzkumu. Dr. Miřijovský je jedním z hlavních autorů článku, který se zabývá využitím laserového skenování pro automatické hodnocení růstu zemědělských plodin. Článek je dostupný zde https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297153

Recently, a new article was published that directly connects various research fields. Dr. Miřijovský is one of the main authors of the article, which explores laser scanning for automatic assessment of agricultural crop growth. The article is available here: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297153