Katedra geoinformatiky získala dva projekty Jean Monnet Module

Katedře se podařilo získat dva prestižní projekty Jean Monnet Module, které jsou zaměřené na získávání a analýzu evropských dat ‼️ Projekty podporují inovace, vzájemné využívání poznatků a šíření informací o evropské problematice v oblasti geovědních oborů. Konkrétně se projekty budou zabývat vlivem politik EU na geovědy a také data mining-em a zpracováním geodat dostupných v rámci EU 🤓 https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/katedra-geoinformatiky-ziskala-dva-projekty-jean-monnet-module/