Virtuální prohlídka katedryKatedra garantuje prezenční studium v bakalářském oboru Geoinformatika a kartografie, navazujícím magisterském oboru Geoinformatika a doktorském oboru Geoinformatika a kartografie (též v kombinované formě). Nabízí také doktorské studium Geoinformatics and Cartography v anglickém jazyce (v prezenční i kombinované formě). Pracovníci katedry zajišťují pro jiné studijní obory výuku geografické a tematické kartografie, DPZ, statistiky, GIS a dalších geoinformačních disciplín.

Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena na obecné otázky geoinformatiky, budování a aplikace geografických informačních systémů, zpracování dat z dálkového průzkumu Země, tematické a digitální kartografie, modelování prostorových jevů v krajině, územního plánování v GIS aj. Na pracovišti byla řešena řada odborných studií a grantů, vypracováno mnoho posudků a vyžádány desítky konzultací. Kvality katedry podtrhuje i velké množství vydaných publikací.

Katedra byla založena v roce 2001.

Almanach 2001-2011

 

Členství a partnerství

Po celém světě máme spolupracující instituce a odborníky na poli vědy a výzkumu. Katedra jako celek, její jednotliví pracovníci i studenti jsou členy mnoha odborných českých i celosvětových sdružení na poli kartografie a geoinformatiky.

logo CAGI            logo CGS      logo SFDP      logo ICA       logo IGU       logo SAGI

 

Katedra geoinformatiky 2020