Skip to main content

Aktuality

Nový web

23.10.2015

Po několika letech opět nadešel čas na změnu webu. Vedle redesignu došlo k dílčím změnám a aktualizacím také co se týče obsahu i struktury. Doufáme, že Vám uživatelům, bude web dále sloužit a bude pro Vás pomocníkem. Nápady, připomínky a případné porodní nedostatky můžete zaznamenat do tohoto formuláře

Původní verzi webu naleznete (dočasně) na https://geoinformatics.upol.cz/novy/old/

Student GIS projekt 2015

29.9.2015

Gratulujeme slečně Markétě Stachové za 3. místo v bakalářské sekci a ocenění seminární práce v soutěži Student GIS Projekt 2015!

Harmonogram ak. roku 2015/16

24.9.2015

Harmonogram akademického roku 2015/16 pro Katedru geoinformatiky je jednak v kalendáři Google a také ke stažení ve formě PDF v sekci Dokumenty.

Hledá se šikovný pomvěd pro MONITOR

17.9.2015

Oblast výpomoci: zabezpečení provozu senzorovových přístrojů – kompletace systémů, instalace do terénu (v areálu PřF), aktualizace sw. rozhraní, provozní údržba. Nástup ihned, hlavní pracovní nasazení září/říjen. Technická zdatnost, manuální zručnost a zodpovědnostvítána. Další informace při osobním projevení zájmu

Prof. Voženílek viceprezidentem ICA!

6.9.2015

Na 16. Valném shromáždění Mezinárodní kartografické asociace (ICA), které se konalo v rámci 27. Mezinárodní kartografické konference v Rio de Janeiro, byl zvolen nový výkonný výbor pro funkční období 2015 až 2019. Jeho členem – vice-prezidentem – byl zvolen prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., současný místopředseda výboru Kartografické společnosti.

Nové předměty

15.7.2015

Studenti,

pro nadcházející akademický rok pro vás připravila katedra geoinformatiky nové, odborně zaměřené doplňující předměty (předměty C). Všechny předměty mají dotaci dvou hodin týdně a jsou zakončeny zápočtem. Zapište se na ně včas.

KGI/PUGI Publikování v geoinformatice Předmět je zaměřen na sestavování geoinformatických prezentací, posterů a článků. Předmět je vhodný pro studenty, kteří chtějí získat či vylepšit své schopnosti kvalitně a efektivně sdělovat výsledky své práce. Pro budoucí obchodníky, projektové manažery, pracovníky PR či studenty doktorského studia je téměř nezbytný.

KGI/KADES Kartografický design a předtisková příprava Předmět je zaměřen na grafiku a design v kartografii, se zaměřením na konečnou předtiskovou přípravu map a veškerá související specifika. Náplní předmětu bude tvorba graficky zajímavých map, které budou nejen kartograficky správné, ale budou odrážet i současné trendy designu a grafiky, případně konkrétní styl autora.

KGI/PREU Praktická řešení environmentálních úloh pomocí GIT Cílem předmětu je integrace a praktické osvojení si získaných (teoretických) znalostí a postupů při řešení konkrétního environmentálního problému. Hlavním bodem je kritický rozbor sesbíraných východisek a dostupných zdrojů (datových, přístrojových i programových). Průběh cvičení bude formou seminářů simulujících pracovní porady hypotetické GIS firmy.

KGI/GIOUT GIT v outdooru Cílem předmětu je seznámit se s aplikacemi moderních technologií (moderní materiály, sportovní vybavení, smartphone, čipy, kamery, atd.) v outdoorových aktivitách. Důraz bude kladen především na využití nejrůznějších geoinformačních technologií (např. mapové aplikace nebo GPS, atd.) při horolezectví, alpinismu, turistice, lyžování, cyklistice a běhu. Součástí předmětu budou také terénní cvičení zaměřená na praktickou aplikaci získaných poznatků.

KGI/TRID 3D technologie v geoinformatice Cílem předmětu je seznámit studenty s 3D technologiemi používanými v geoinformatice. Hlavní důraz bude kladem na technologie a aplikace 3D tisku. Tematické okruhy zahrnují problematiku procesu tvorby 3D modelu (3D modelování, 3D skenování, 3D projekce, 3D vizualizace, 3D tisk a využití GIS pro tyto účely). Součásti předmětu budou také praktická cvičení zaměřená na aplikaci různých druhů 3D tisku a materiálů. Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit podstatu procesu přenosu reálného objektu do formy 3D výtisku na různých druzích tiskáren.

KGI/SBER Sběr primárních geodat Předmět se zaměřuje na získání teoretických i praktických dovedností z oblasti sběru primárních dat v geoinformatice. Student projde celým procesem sběru dat od plánování až po finální úpravu a prezentaci výsledků. Získá tak dovednosti o sběru dat z oblasti DPZ, GNSS, geodézie a senzorových systémů.

KGI/KOKAR Kognitivní kartografie Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami kognitivní kartografie se zaměřením na hodnocení kartografických děl pomocí eye-trackingu. Předmět je vhodný zejména pro studenty řešící bakalářské a magisterské práce pomocí eye-trackingu. 

Výsledky soutěže O cenu děkana 2015

15.5.2015

Dne 13. 5. proběhla letošní soutěž O cena děkana, která měla za naši katedru bohaté zastoupení. Děkujeme všem soutěžícím a gratulujeme vítězům!! Celkový vítěz oboru Vědy o zemi: Robert Minařík Bakalářská sekce: 1. misto – Markéta Stachová 2. místo – Svatopluk Místecký 3. místo – Radek Barvíř Magisterská sekce: 1. místo – Robert Minařík 3. – 4. místo – Stanislava Drahošová