GIS Ostrava 2022

Tradiční konference GIS Ostrava 2022 se uskuteční v termínu 16.3. – 18.3.2022 formou online konference. Letošní téma zní „Smart City – vize a realita“ a „Earth Observation for Smart City and Smart Region“. Nový ročník tematicky navazuje na předchozí ročníky, zaměřené na smart city a smart region. V české konferenci se chceme zaměřit na roli geoinformatiky při budování chytrých měst, propojení s BIM a DTM, a využití dálkového průzkum Země. Sekce BIM již získala podporu z MPO. Anglická konference  nese název GIS Ostrava 2022 Earth Observation for Smart City and Smart Region. Finální příspěvky budou po recenzním řízení publikovány ve zvláštním čísle časopisu Geoscape. V novém ročníku sympozia navážeme na tradici 2-3 anglických workshopů s volným vstupem s vazbou na chytrá města a chytré regiony. V rámci sympozia také proběhnou semináře na další samostatná témata. Nabídneme prostor a organizační zázemí zájemcům o uspořádání semináře. Seminář může mít vlastní vložné. Sympozium je vzhledem k celosvětově stále nejisté situaci s pandemií COVID-19 připravováno již od počátku jako videokonferenční. Předpokládáme ale využití jiné technologie než MyOwnConference a zvýšení kvality přenosu obrazu a zvuku v on-line prostředí. Více informací na http://gisak.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php.