Záchrana a transfery ohrožených rostlin na lokalitě Kaltwasser v zátopovém území vodní nádrže Turček

Doba řešení: 1996 - 1999 | Zdroj financování: Vodohospodářská výstavba Bratislava

Projekt s Vlastivědným muzeem Olomouc a Kat. botaniky PřF UP, zadavatelem Ministerstvo průmyslu SR.