Využití technologie GIS a GPS při podrobném mapování krajiny

Doba řešení: 1999 - 2001 | Zdroj financování: GA ČR