Využití hyperspektrálních dat ve výuce dálkového průzkumu Země

Doba řešení: 2006 - 2006 | Zdroj financování: FRVŠ

Projekt poskytl možnosti inovace odborných předmětů v oboru Geografie – geoinformatika a Geografie – aplikovaná geoinformatika na PřF UP v Olomouci. Předložený projekt umožnil studentům získat praktické zkušenosti při práci s hyperspektrálními daty. Student díky projektu projde celým procesem zpracování hyperspektrálních dat od importu, předzpracování, analýzy až po vyhodnocení. Cílem předkládaného projektu je bylo rozšířit znalosti a dovednosti studentů geoinformatiky v oboru dálkového průzkumu Země, které mohou využít při prostorových analýzách.