Vliv rekreačního využívání na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ

Doba řešení: 2005 - 2007 | Zdroj financování: MŽP VaV 620-15-03