Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru

Doba řešení: 2004 - 2006 | Zdroj financování: MMR č. 222/2004

Projekt katedry geografie PřF Olomouc a VŠB-TU Ostrava. 
Ve své náplni se zabývá pořízením registru deprimovaných ploch na území obce a regionu na základě provedeného průzkumu, vypracováním metodiky kategorizace a klasifikace těchto ploch podle stanovených kritérií, ověření případovou studií, ekonomické vyhodnocení nákladů na revitalizaci a provedení srovnání se zahraničními příklady na základě provedeného rozboru, vytvoření návrhu postupů (návodu) pro integraci deprimujících zón využitelných při tvorbě územně plánovací dokumentace a přípravě strategických dokumentů.