Transformace sektoru služeb na území ČR

Doba řešení: 2004 - 2006 | Zdroj financování: GA ČR

Projekt Katedry geografie PřF UP a Geografického ústavu MU Brno.
Věnuje se analýze transformačního procesu v sektoru služeb (modelové území Moravy), kvantitativní analýza kapacitních ukazatelů a mobilitě obyvatelstva za službami v nových podmínkách sektoru služeb. 
Vliv velkoplošných maloobchodních jednotek na formování zázemí středisek