Struktura komunálního odpadu v závislosti na době a místu vzniku z pohledu další využitelnosti obsaž

Doba řešení: 2008 - 2010 | Zdroj financování: VaV MŽP SP/2F1/166/08

Hlavní řešitel: Katedra ekologie a životního prostředí PřF UPOL