Statistické inference nad daty ze senzorů a senzorových sítí - předzpracování, modelování, verifikac

Doba řešení: 2013 - 2014 | Zdroj financování: IGA

Stručná charakteristika projektu Předkládaný studentský projekt je zaměřen na moderní téma environmentálního modelování nad daty pořízenými ze senzorů a senzorových sítí za využití metod vícerozměrné statistické analýzy, regresní analýzy, fuzzy teorie, metod cloud-computingu a prostorové vizualizace.