Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation