Prostorová syntéza založená na pokročilých metodách geocomputation

Doba řešení: 2018 - 2020 | Zdroj financování: GAČR