Propojení technologií GIS a GPS v procesu tematického mapování krajiny

Doba řešení: 1999 - 1999 | Zdroj financování: GA ČR