PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník
Doba řešení: 2017 - 2019 | Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na posílení pedagogických kompetencí učitelů ZŠ a víceletých gymnázií v přírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis a mezipředmětový přesah polytechnické výchovy a matematiky) prostřednictvím propojení pedagogického světa teoretického a praktického na bázi Společenství praxí, které provedou 2 cykly akčního výzkumu důrazem na individuální potenciál každého žáka. Metodické výstupy projektu zohlední potřeby žáků nadaných, intaktních, a se speciálními potřebami.