Přibližování výuky geoinformatiků v ČR požadavkům EU

Doba řešení: 2003 - 2005 | Zdroj financování: TaRP MŠMT

Cílem projektu je zkvalitnit výuku ve vybraných směrech geoinformatiky (Aplikace Geografických informačních systémů (GIS) ve fyzické geografii a při studiu přírodních hazardů, Mobilní GIS) a změna sylabů a příprava skript ve vybraných předmětech (Geoinformatika ve fyzické geografii, Přírodní hazardy a jejich modelování,  Polohovací a navigační systémy, Dynamická geomorfologie v GIS).