Předpověď výskytu mělkých sesuvů pomocí dynamického modelu DYLAM

Doba řešení: 2006 - 2007 | Zdroj financování: GA AV B301370601