Přednáškové pobyty na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF OU

Doba řešení: 1996 - 2001 | Zdroj financování: FRVŠ

Kolektiv řešitelů: Mgr. Lubomír Müller,CSc.; RNDr. Jaromír Kaňok,CSc.; Prof.RNDr.Ing. Vladislav Kříž,DrSc.; Doc.RNDr. Ladislav Buzek,CSc.; Doc.RNDr.František Řehoř,CSc.; RNDr. Jan Prášek.