Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník
Doba řešení: 2016 - 2019 | Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle: a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů b) Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu