Plošné zdroje znečištění

Doba řešení: 1996 - 1999 | Zdroj financování: GA ČR 206/97/0162

Dílčí úkol výzkumného projektu GAČR Obnova ekologického kontinua řeky Moravy, řešeno pro Povodí Moravy a.s. a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.