Inovace výuky kartometrie s využitím pokročilých geoinformačních nástrojů

Doba řešení: 2012 - 2012 | Zdroj financování: FRVŠ

Projekt Inovace výuky kartometrie s využitím pokročilých geoinformačních nástrojů je koncipován jako inovace předmětu Kartometrie. V tomto předmětu jsou studenti seznámeni s metodami a přístroji určenými k měření na analogových a digitálních mapách.