Implementace geografických informačních systémů do geografického výzkumu

Doba řešení: 1997 - 1997 | Zdroj financování: Fond rozvoje MŠMT ČR