Geomorfologický výzkum a přírodní hazardy v jižní části česko-slovenského pomezí

Doba řešení: 2004 - 2005 | Zdroj financování: MŠMT ČR 071/2004

Projekt dvoustranné mezinárodní spolupráce Slovensko (UK Bratislava) a ČR (UP Olomouc). Stanovené cíle projektu:
* Sjednocení datových sad a geoinformačních zdrojů na obou stranách hranice,
* Geomorfologická analýza nad společným DMR,
* Hodnocení parametrů říční sítě a její vývoj,
* Přírodní hazardy na obou stranách hranice s důrazem na erozi zemědělských ploch.