Geografické a ekologické změny prostředí a struktur průmyslových krajin

Doba řešení: 1999 - 2004 | Zdroj financování: CEZ: JO9/98: 173100002

Institucionální výzkumný záměr PřF OU. Řešitel: V. Kříž, spoluřešitelé: L. Buzek, J. Kaňok, B. Lojkásek a dalších 20 spoluřešitelů ze tří kateder PřF OU a to z KFGG, KSGRR a KBE.