Evidence dat ÚAP

Doba řešení: 2008 - 2009 | Zdroj financování:

Projekt řeší návrh databáze Evidence dat ÚAP. Databáze umožňuje evidovat příjem a postupy zpracování dat, který předávají poskytovatelé Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru územního plánu a stavebního řádu. Zpracovaná data slouží pro přípravu územně analytických podkladu. Evidence poskytnutých dat umožňuje přehlednou správu přijatých dat včetně sledování aktualizací a stavu naplněnosti datového modelu ÚAP.