Digitální model reliéfu okresu Znojmo

Doba řešení: 1994 - 1994 | Zdroj financování: Okresní úřad Znojmo

Studie pro OkÚ Znojmo.