Atlas podnebí České republiky

Doba řešení: 2004 - 2006 | Zdroj financování: MŽP VaV/740/2/03

Projekt ČHMÚ a KGI na tvorbu nového atlasu podnebí pro ČR.